Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
STRATEGIC INVESTMENT
ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

STRATEGIC INVESTMENT

CHIA SẺ CỔ PHẦN

SME và Startup tập trung vào lõi sản phẩm và sản xuất, Bess & Company chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động còn lại và nhận chia sẻ cổ phần.

PROBLEM

ĐỘI NGŨ RẤT MẠNH VỀ SẢN PHẨM

NHƯNG CHƯA CÓ KINH NGHIỆM KINH DOANH

Sản phẩm chưa hoàn thiện và đáp ứng được đúng nhu cầu thị trường

Doanh nghiệp chưa xác định được cụ thể đối tượng khách hàng mục tiêu, nhu cầu ưu tiên nhất của họ, cũng như lợi thế cạnh tranh của mình so với các đối thủ đang kinh doanh cùng ngành.

Chưa xây được hệ thống marketing và bán hàng bài bản

Doanh nghiệp chưa xây dựng được hệ thống kênh phân phối bán hàng hoàn chỉnh để khách hàng dễ dàng mua dễ dàng, và cũng chưa biết cách triển khai truyền thông thuyết phục hiệu quả.

Bộ máy kinh doanh chưa hoàn thiện, thiếu mắt xích quan trọng

Doanh nghiệp chưa xây dựng được một sơ đồ tổ chức rõ ràng để tránh các chồng chéo, mâu thuẫn khi làm việc, và đồng thời, thiếu nhân sự chuyên trách các mắt xích quan trọng trong mô hình.

HOW WE COOPERATE

HẠNG MỤC TRIỂN KHAI

Chúng tôi đầu tư xây dựng một bộ máy quản trị và thực thi, thay doanh nghiệp quản trị các mắt xích ngoài sản phẩm và sản xuất, và đổi lại bằng chia sẻ cổ phần.

Hạng mục Bess phụ trách

Hạng mục doanh nghiệp phụ trách

SOLUTION

LỘ TRÌNH 3 GIAI ĐOẠN

ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Bess & Company set-up bộ máy kinh doanh hoàn chỉnh cho doanh nghiệp, nhận chia sẻ cổ phần, và sau đó, trực tiếp đầu tư vốn để đẩy nhanh việc mở rộng quy mô bao phủ thị trường.

GIAI ĐOẠN 1: SET-UP NỀN TẢNG

1.1. Nghiên cứu nền kinh tế

Trước hết, chúng tôi nghiên cứu toàn bộ các ngành và mô hình kinh doanh một cách hệ thống để đảm bảo các quyết định chiến lược của doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tích cực bởi vĩ mô.

Đi sâu vào từng mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ chỉ ra tất cả các phân khúc thị trường theo khu vực địa lý và mức chi trả, để có được một bức tranh tổng về tất cả các cơ hội kinh doanh.

Khi đã có dữ liệu về từng mô hình kinh doanh, chúng tôi sẽ đánh giá tiềm năng của chúng về các tiêu chí: tiềm năng khách hàng, sức mạnh đối thủ, đối tác hỗ trợ, và năng lực doanh nghiệp.
 
2.1. Chiến lược cấp công ty

Chúng tôi đề xuất tầm nhìn về ngành và thị trường mà công ty sẽ có lợi thế nhất, đồng thời, xây dựng lộ trình từng bước mở rộng các công ty con, các đơn vị kinh doanh trực thuộc công ty.

Chúng tôi đưa ra phương án định vị phù hợp nhất cho từng đơn vị kinh doanh của công ty, đảm bảo rằng họ có thể phục vụ được khách hàng tốt hơn đối thủ và được hỗ trợ bởi các đối tác.

Để cụ thể hoá các chiến lược cấp cao, chúng tôi tiếp tục đi chi tiết chiến lược ở các chuyên môn: thương hiệu, sản phẩm, sản xuất, phân phối bán hàng, truyền thông, nhân sự và tài chính.

3.1. Thiết kế sơ đồ tổ chức công ty

Chúng tôi nghiên cứu chi tiết mô hình kinh doanh để phân tách rõ từng vị trí công việc, từ đó, thiết kế một sơ đồ bộ máy tổ chức tối ưu cho toàn bộ công ty, đảm bảo không chồng chéo.

Ở từng vị trí công việc trong sơ đồ tổ chức, chúng tôi chỉ ra rõ nhiệm vụ, đầu ra, đầu vào, tiêu chí đánh giá, và bộ khung năng lực chuẩn mà người đảm nhận vị trí này cần phải đáp ứng được.

Chúng tôi thiết kế quy trình làm việc cho toàn công ty một cách hệ thống, từ thực thi cho tới quản lý, từ quy trình riêng của từng vị trí công việc cho tới quy trình liên vị trí, liên phòng ban.

GIAI ĐOẠN 2: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ

1.1. Thiết kế sản phẩm 2D, 3D

Chúng tôi nghiên cứu và thiết kế sản phẩm, dịch vụ hoàn thiện cho doanh nghiệp, đáp ứng được các nhu cầu ưu tiên nhất của khách hàng và tạo được các lợi thế so với đối thủ cạnh tranh.

Chúng tôi hỗ trợ chủ doanh nghiệp hoàn tất quá trình tạo mẫu sản phẩm thực tế theo thiết kế, đảm bảo tiến độ triển khai, tối ưu chi phí, và phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh.

Chúng tôi tư vấn bảo hộ và trực tiếp đăng ký bảo vệ quyền của doanh nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ, nhằm phòng tránh cách nguy cơ xung đột thương hiệu sau này.

2.1. Truyền thông quảng bá

Theo kế hoạch đã thống nhất, chúng tôi sẽ triển khai các chiến dịch truyền thông, tiếp cận các đối tượng mục tiêu để quảng bá thương hiệu và thu về các data khách hàng tiềm năng.

Dưới sự hỗ trợ của hoạt động truyền thông, chúng tôi tiến hành xây dựng hệ thống phân phối đa kênh cho doanh nghiệp và triển khai các hoạt động xúc tiến bán hàng để mang về doanh số.

Chúng tôi liên tục đo lường các kết quả marketing và kinh doanh real-time, đánh giá, và điều chỉnh liên tục 2 ngày một lần, để tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

3.1. Tuyển dụng nhân sự quản lý

Chúng tôi xây dựng chương trình tuyển dụng, tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao của Bess & Company và sàng lọc thị trường lao động, thu hút đủ người quản lý cho doanh nghiệp.

Chúng tôi từng bước đưa các nhân sự quản lý của riêng doanh nghiệp vào các vị trí quản lý mà trước đó chúng tôi đã set-up nền tảng, phát triển sản phẩm và thử nghiệm thị trường thành công.

Bess & Company nhận chia sẻ cổ phần theo hợp đồng, quy đổi từ các công việc set-up nền tảng, phát triển sản phẩm, thử nghiệm thị trường và chuyển giao đội ngũ quản lý cho doanh nghiệp.

GIAI ĐOẠN 3: CHUYỂN GIAO VAI TRÒ QUẢN TRỊ

1.1. Quyết định chiến lược cấp cao

Chúng tôi ra soát lại nguồn nhân lực quản lý mà chủ doanh nghiệp đang sở hữu để xác định chính xác nhu cầu tuyển dụng bổ sung đội ngũ quản lý của riêng doanh nghiệp.

Chúng tôi cùng với các thành viên khác của hội đồng quản trị sẽ chịu trách nhiệm tạo nguồn nhân sự cấp cao, trực tiếp tuyển dụng theo nhu cầu thực tế, và hỗ trợ họ gia nhập công ty.

Định kỳ, chúng tôi rà soát báo cáo tài chính của doanh nghiệp và đưa ra các cảnh báo về gian lận, nguy cơ bị ngắt dòng tiền, và không đạt được các mục tiêu kinh doanh dài hạn.

2.1. Đầu tư ngân sách marketing

Dựa trên nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, chúng tôi trực tiếp rót vốn để chi trả cho các hoạt động marketing như PR và quảng cáo, để tận dụng đà tăng trưởng của doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động marketing, theo yêu cầu mở rộng quy mô thực tế, chúng tôi đầu tư bổ sung vào các chi phí văn phòng của doanh nghiệp, đảm bảo tăng trưởng hiệu suất vận hành.

Khi doanh nghiệp đã vào đà tăng trưởng nhanh chóng, chúng tôi trực tiếp rót vốn đầu tư cho việc mở rộng quy mô sản xuất, giúp doanh nghiệp luôn đi trước các đối thủ cạnh tranh.

3.1. Gọi vốn vòng tiếp theo

Khi bộ máy kinh doanh đã ổn định và tốc độ tăng trưởng đã được đảm bảo, chúng tôi tham gia gọi vốn vòng tiếp theo để doanh nghiệp có đủ nguồn vốn lớn chiếm lĩnh toàn bộ thị trường.

Khi nhà đầu tư mua lại cổ phần của Bess & Company, chúng tôi có trách nhiệm chuyển giao lại toàn bộ dữ liệu, biểu mẫu, và tài liệu, đảm bảo quá trình chuyển diễn ra thuận lợi.

Khi mọi nghĩa vụ tài chính được hoàn tất và mọi thông tin đã được bàn giao, chúng tôi chính thức rời vai trò cổ đông chiến lược, và vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khi được yêu cầu sau đó.

BENEFIT

ĐỒNG HÀNH CÙNG BESS & COMPANY

X2 QUY MÔ DOANH NGHIỆP NGAY LẬP TỨC

Xác định được đúng thị trường có nhu cầu và hoàn thiện sản phẩm

Sở hữu ngay một hệ thống marketing và bán hàng bài bản

Hoàn thiện bộ máy kinh doanh, sẵn sàng mở rộng nhanh chóng

HOW YOU PAY IT

DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI TRẢ TRƯỚC

TẤT CẢ QUY ĐỔI THÀNH CỔ PHẦN

SME và Startup không phải đầu tư ngân sách cho việc tuyển dụng, chọn lọc đội ngũ quản trị và quản lý cấp cao, không phải đầu tư ngân sách cho việc đào tạo, phát triển năng lực, và không phải đầu tư ngân sách cho các hoạt động hỗ trợ, gắn kết, hay văn phòng, không phải đầu tư ngân sách cho việc quản lý hiệu suất, thuyên chuyển, sa thải, và đặc biệt, không phải đầu tư rất nhiều ngân sách cho việc tuyển dụng lại, đào tạo lại. Thay vào đó, Bess & Company sẽ đầu tư vào doanh nghiệp theo cách: tất cả những hạng mục mà Bess & Company phụ trách sẽ đều được quy đổi thành cổ phần.

MEET US

Để được nghiên cứu doanh nghiệp và xác định vấn đề (Business Auditing®) hoàn toàn miễn phí

HOW WE DO IT

XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC VẤN ĐỀ

TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI

Nguyên tắc của chúng tôi là: Không thực thi các công việc không thực sự giải quyết được vấn đề của doanh nghiệp. Khi nhận được bất kỳ mong muốn nào của SME và Startup, chúng tôi cũng sẽ đều tiến hành bước nghiên cứu doanh nghiệp (được gọi là Business Auditing®, bước đầu tiên trong mô hình quản trị gốc S.O.M® của Bess & Company), nhằm xác định hệ thống các vấn đề ưu tiên nhất mà doanh nghiệp cần phải giải quyết. Dựa trên cơ sở đó, Bess & Company sẽ đưa ra một đề xuất khách quan về những việc mà SME và Startup cần phải làm để đạt được mục tiêu kinh doanh của mình, kèm theo các lựa chọn hình thức hợp tác chiến lược cụ thể.