Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up team phân tích và đầu tư tài chính

Các thành viên của nhóm này có nhiệm vụ đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng cho đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định điều chỉnh phù hợp cho các hoạt động kinh doanh.

Set-up team kế toán

Các thành viên của nhóm này sẽ chịu trách nhiệm thu thập và kiểm tra mọi thông tin liên quan đến các giao dịch tài chính của doanh nghiệp. Chúng ta đòi hỏi ở họ một tính kỷ luật rất cao.

Set-up team dự toán, gọi vốn

Các thành viên của nhóm này có vai trò đặc biệt quan trọng, khi mà mọi quyết định tài chính sẽ đều dựa trên cơ sở của dự toán. Chúng ta có thể phải tìm các chuyên gia hàng đầu để thực hiện.

Set-up vị trí giám đốc tài chính

Đây là người sẽ chịu trách nhiệm cao nhất đối với việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Chúng ta không chỉ đòi hỏi ở họ ở các kiến thức về tài chính mà còn ở năng lực thấu hiểu con người.