Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Thu thập thông tin tài chính

Phòng tài chính cũng phải tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt liên quan đến việc bảo mật thông tin kinh doanh để tránh rò rỉ thông tin quan trọng ra ngoài, gây ảnh hưởng đến cạnh tranh.

Kiểm soát rủi ro tài chính

Phòng tài chính cần phải tuân thủ kế hoạch và quản lý chi tiêu một cách hiệu quả, không giải ngân mà không có kế hoạch rõ ràng từ trước, đảm bảo an toàn và ổn định cho doanh nghiệp.