Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Nghiên cứu doanh nghiệp

Bước đầu tiên, chúng tôi thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau về 3 cấp quản trị và 7 phòng chuyên môn của công ty để có cơ sở xác định đúng vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Xác định vấn đề kinh doanh

Chúng tôi bóc tách quy trình thực thi và quy trình quản lý để tìm ra các bước công việc đi sai hướng và các mắt xích vị trí bị lỗi của doanh nghiệp. Tất cả sẽ được hệ thống và định lượng cụ thể.

Đề xuất tái cấu trúc

Chúng tôi thiết kế phương án tái cấu trúc doanh nghiệp bám sát với thực trạng bộ máy hiện tại và mong muốn của đội ngũ lãnh đạo, từ đó, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai dự án.