Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Định hướng điều chỉnh

Bước cuối cùng, chúng ta sẽ có các hành động điều chỉnh, hay còn gọi là hành động tối ưu. Chúng ta có thể điều chỉnh mục tiêu, động lực, hoặc phương án, để mục tiêu tổng sẽ đạt được.

Đánh giá nguyên nhân

Khi đã kiểm tra và có các dữ liệu, chúng ta đánh giá lại xem kết quả đạt được có giống như mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra hay không. Dựa vào đó, chúng ta sẽ tìm hiểu xem nguyên nhân là gì.

Kiểm tra đo lường

Khi công việc đã được thực hiện, chúng ta sẽ phải đo lường, kiểm tra lại. Chúng ta sẽ phải theo dõi tình hình công việc thường xuyên, để xem xem mọi thứ có đang đi đúng hướng hay không.

Xây dựng kế hoạch

Chúng ta sẽ lập danh sách các công việc cần làm ra, phân bổ người làm, xác định nguồn lực sẽ cung cấp, rồi xác định thời gian cần hoàn thành và các phương án dự phòng khi thất bại.

Tổ chức giao việc

Giao việc giống như đi kích hoạt, người ở cấp trên sẽ đi kích hoạt triển khai công việc cho những người cấp dưới, và cứ như thế cho tới tận cấp cuối cùng, đảm bảo kế hoạch sẽ được thực hiện.

Thiết lập mục tiêu

Chiến lược đã chỉ ra tầm nhìn (mục tiêu cuối cùng), và ở đây, chúng ta sẽ đặt ra các mục tiêu rất cụ thể và ngắn hạn cho từng giai đoạn và cho từng vị trí chuyên môn trong công ty.