Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Công cụ theo dõi đa nguồn

Công cụ này hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi các hoạt động cạnh tranh và mức độ thích nghi nhanh chóng của thương hiệu, cung cấp thông tin về xu hướng và nhu cầu thị trường của người tiêu dùng.

Công cụ theo dõi cảm xúc

Công cụ này giúp doanh nghiệp hiểu sâu hơn về ý kiến và phản hồi của khách hàng trên mạng xã hội, cho phép tạo nội dung phù hợp, tăng tương tác, xây dựng lòng trung thành với thương hiệu.

Công cụ theo dõi mạng xã hội

Công cụ này hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi phản hồi khách hàng, tạo ra các nội dung phù hợp, và nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu thông qua dữ liệu và phản hồi thời gian thực.