Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Nền tảng đào tạo nội bộ

Nền tảng đào tạo trực tuyến cung cấp dữ liệu và báo cáo về hiệu suất học tập, giúp doanh nghiệp đánh giá và cải thiện quá trình đào tạo, và đồng thời, tiết kiệm thời gian và tài nguyên.

Hệ thống quản lý thời gian

Công nghệ này giúp tối ưu hóa hoạt động quản lý nhân sự, theo dõi thời gian làm việc, tạo biểu đồ làm việc và quản lý lịch làm việc dễ dàng, đảm bảo tính minh bạch trong quản lý nhân sự.

Phần mềm quản lý hiệu suất

Phần mềm này giúp doanh nghiệp theo dõi, đánh giá và tối ưu hóa hiệu suất nhân sự. Nó cung cấp thông tin để xác định rõ mục tiêu, cải thiện hiệu suất, và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực.