Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược lan toả thương hiệu

Chúng tôi lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông thương hiệu theo từng giai đoạn phát triển và chọn lựa loại bằng chứng phù hợp nhất để quảng bá thương hiệu đến các đối tượng.

Chiến lược bằng chứng thương hiệu

Chúng tôi định hướng và mô tả chi tiết 4 loại bằng chứng: về con người, về sản phẩm, về khách hàng, và về hoạt động cộng đồng, sẽ thuyết phục tất cả các đối tượng tin tưởng vào thương hiệu.

Chiến lược nhận diện thương hiệu

Chúng tôi sáng tạo ý tưởng cho bộ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp để bộc lộ đúng và rõ ràng tuyên ngôn thương hiệu (định vị thương hiệu), và đồng thời, đảm bảo khả năng bảo hộ.

Chiến lược tuyên ngôn thương hiệu

Chúng tôi làm rõ: sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị lõi, triết lý, và năng lực lõi của doanh nghiệp. Đây chính là nền tảng quan trọng nhất của thương hiệu và sẽ định hướng cho mọi hoạt động sau.

Nghiên cứu thương hiệu

Trước tiên, chúng tôi nghiên cứu định vị tổng của doanh nghiệp, đào sâu nhu cầu về cảm xúc của khách hàng mục tiêu, và thu thập dữ liệu thương hiệu của đối thủ để làm cơ sở hoạch định.