Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up team quảng bá thương hiệu

Đây là bộ phận chịu trách nhiệm tìm và tạo ra bằng chứng thương hiệu. Bộ phận này có thể kết hợp với phòng truyền thông để lan tỏa thương hiệu đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Set-up team bảo hộ thương hiệu

Phụ trách việc đăng ký và bảo hộ sở hữu trí tuệ cho tên, logo, nhãn sản phẩm của công ty, đảm bảo bộ nhận diện thương hiệu không trùng với đối thủ và không xảy ra tranh chấp thương hiệu.

Set-up vị trí giám đốc thương hiệu

Người chịu trách nhiệm cao nhất của phòng thương hiệu, chịu trách nhiệm thực hiện việc hoạch định chiến lược thương hiệu và quản lý 4 team: copywriting, design, bảo hộ, và quảng bá.

Set-up team copywriting

Đây là nhóm phụ trách công việc viết tuyên ngôn thương hiệu (bao gồm: sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị lõi, triết lý kinh doanh, năng lực lõi) cho cá nhân, công ty, và các đơn vị thành viên của công ty.

Set-up team thiết kế thương hiệu

Đây là bộ phận chịu trách nhiệm thiết kế bộ nhận diện (Brand Identity) và hướng dẫn sử dụng bộ nhân diện thương hiệu (Brand Guideline) cho công ty, để chuyển giao cho các bộ phận khác.