Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Giải quyết khủng hoảng thương hiệu

Chúng ta cần xử lý các vấn đề rủi ro liên quan đến truyền thông thương hiệu bằng cách kiểm soát việc bảo hộ, sản xuất nội dung, và xây bằng chứng chuẩn xác giảm nguy cơ khủng hoảng.

Giải quyết tranh chấp thương hiệu

Nếu doanh nghiệp không làm tốt công việc bảo hộ thương hiệu, chắc chắn chúng ta sẽ gặp các vấn đề về pháp lý và mất rất nhiều thời gian, công sức, và chi phí để giải quyết việc thương lượng.

Thiết lập mục tiêu thương hiệu

Chúng ta cần thiết lập những mục tiêu rõ ràng và cụ thể cho từng giai đoạn, từng đầu ra của phòng thương hiệu. Nền tảng đó sẽ giúp công việc quản lý vận hành còn lại sẽ trở nên rất đơn giản.