Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược định giá sản phẩm

Chúng tôi định giá dựa trên 3 chiến lược: hớt váng (giá cao ban đầu), thâm nhập thị trường (giá thấp ban đầu kèm chiến lược đóng gói sản phẩm), và cạnh tranh (giá tương đương với đối thủ).

Chiến lược vòng đời sản phẩm

Chúng tôi chỉ rõ hướng phát triển sản phẩm mà doanh nghiệp sẽ có lợi thế nhất, và đồng thời, vạch ra lộ trình nâng cấp các tính năng và mức chất lượng của sản phẩm (product roadmap).

Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Trước tiên, chúng tôi nghiên cứu định vị tổng của doanh nghiệp, phân tích chi tiết vấn đề của khách hàng mục tiêu, và tìm kiếm tất cả các giải pháp hiện có trên thế giới để làm cơ sở hoạch định.

Chiến lược tính năng sản phẩm

Chúng tôi xác định rõ ràng các tính năng mà sản phẩm bắt buộc phải có và chỉ rõ đâu là những tính năng sẽ cần được làm nổi trội, dựa trên phân tích nhu cầu khách hàng và sản phẩm đối thủ.

Chiến lược chất lượng sản phẩm

Chúng tôi mô tả chi tiết các yếu tố chất lượng sẽ mà sản phẩm của doanh nghiệp sẽ cần phải đáp ứng, đảm bảo tạo ra trải nghiệm của khách hàng luôn tốt hơn các đối thủ cạnh tranh.

Chiến lược đóng gói sản phẩm

Chúng tôi đưa ra nhiều phương án khác nhau về cách thức đóng gói sản phẩm, mang lại các lựa chọn đa dạng cho khách hàng, khiến họ dễ dàng đón nhận các sản phẩm mới của doanh nghiệp.