Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up team thiết kế sản phẩm

Các thành viên của nhóm này sẽ chịu trách nhiệm thiết kế hình ảnh mô phỏng 2D, 3D, và sau đó, chế tạo ra mẫu sản phẩm mới hoàn chỉnh trong thực tế, dựa trên bản ý tưởng sản phẩm đã có.

Set-up team thử nghiệm sản phẩm

Các thành viên của nhóm này sẽ chịu trách nhiệm đem mẫu sản phẩm mới đi thử nghiệm trong nhiều điều kiện và bối cảnh khác nhau để đánh giá được toàn diện về chất lượng của nó.

Set-up team mô hình sản xuất

Các thành viên của nhóm này sẽ chịu trách nhiệm chế tạo ra một mô hình sản xuất quy mô nhỏ cho sản phẩm mới, làm hình mẫu cho việc xây dựng nhà máy quy mô lớn sau này.

Set-up vị trí giám đốc sản phẩm

Đây là người chịu trách nhiệm trực tiếp với cả phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đòi hỏi cần phải có một góc nhìn toàn diện, và đặc biệt, cần rất am hiểu về nhu cầu của khách hàng.

Set-up team ý tưởng sản phẩm

Các thành viên của nhóm này sẽ chịu trách nhiệm cụ thể hoá chiến lược sản phẩm, đưa ra các mô tả rất chi tiết và kỹ thuật về từng mẫu sản phẩm mới mà doanh nghiệp cần thiết kế và chế tạo.