Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kiểm soát phát triển sản phẩm

Một trong những thách thức quan trọng trong phòng R&D đó là việc cân bằng giữa sự say mê với công việc của nhân sự trong phòng này và việc phải giao ra sản phẩm đúng lúc.

Xung đột của R&D với phòng ban khác

Công việc R&D rất đặc thù, mang đậm tính kỹ thuật và đòi hỏi độ chính xác cao, do đó, sẽ rất dễ phát sinh xung đột giữa nhân sự của phòng này với nhân sự của các phòng ban khác.

Lập kế hoạch phát triển sản phẩm

Trong kế hoạch này, deadline hay thời gian chính là yếu tố mà chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm, để đảm bảo cho quá trình phát triển sản phẩm không bị tắc lại và tốn kém chi phí.