Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up team thu mua

Các thành viên của nhóm này chịu trách nhiệm đảm bảo một nguồn cung ứng nguyên vật liệu đầu vào đầy đủ, kịp thời, và ổn định cho quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

Set-up team kiểm soát chất lượng

Các thành viên của nhóm này chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng cho sản phẩm đầu ra cuối cùng cũng như tất cả các khâu sản xuất trước đó sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn chung đã thống nhất.

Set-up vị trí giám đốc sản xuất

Đây là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với quá trình sản xuất hàng loạt các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, có yêu cầu rất cao về năng lực quản lý và cần có tính cách tỉ mỉ, cẩn trọng.

Set-up team vận hành nhà máy

Các thành viên của nhóm này chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các khâu trong quá trình xử lý, lắp ráp và đóng gói thành phẩm tại nhà máy sản xuất hoặc điểm cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.