Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tối ưu hệ thống quy trình sản xuất

Nguyên vật liệu đầu vào, nhân lực, và kho vận là 3 yếu tố mà chúng ta sẽ cần phải liên tục kiểm tra, thu thập dữ liệu, và từ đó, không ngừng đánh giá, tối ưu quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

Kiểm soát hoạt động sản xuất

Chúng ta sẽ cần kiểm tra và đánh giá liên tục, từng mắt xích, từng đầu ra, từng giai đoạn, thậm chí từng ngày và từng giờ, bởi chỉ cần một lỗi nhỏ xảy ra, toàn bộ hệ thống cũng có thể bị ngưng trệ.

Lập kế hoạch sản xuất

Mục tiêu và kế hoạch sản xuất cho từng giai đoạn sẽ cần phải thống nhất chặt chẽ với kế hoạch kinh doanh tổng của doanh nghiệp, bởi đây chính là mắt xích sẽ tiêu tốn nhiều nguồn lực nhất.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm

Đây là hạng mục hết sức đặc thù và đặc biệt quan trọng của hoạt động sản xuất. Chúng ta sẽ phải thiết lập được một hệ thống tối ưu để đảm bảo mọi sản phẩm sẽ đạt yêu cầu chất lượng.