Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Nghiên cứu phân phối bán hàng

Chúng tôi nghiên cứu chi tiết tất cả lựa chọn về các đối tác phân phối sản phẩm dịch vụ và các cách thức khác nhau để thuyết phục và hỗ trợ họ bán các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp.

Chiến lược kênh phân phối

Chúng tôi so sánh, đánh giá, và thiết kế hệ thống kênh phân phối sản phẩm dịch vụ tối ưu cho doanh nghiệp, dựa trên 5 lựa chọn về cấp kênh, giúp sản phẩm ra thị trường nhanh chóng.

Chiến lược vào kênh phân phối

Chúng tôi chỉ ra các cách thức và chiến thuật để thuyết phục và thúc đẩy các đối tác phân phối bán sản phẩm của doanh nghiệp, dựa trên nghiên cứu chi tiết về mong muốn, nhu cầu của họ.