Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up team bán hàng

Đây là những người trực tiếp tạo ra doanh số, doanh thu cho doanh nghiệp. Vị trí này còn quan trọng ở chỗ, họ chính là người đại diện cho doanh nghiệp tiếp xúc gần nhất với khách hàng.

Set-up team logistics

Đây là những người sẽ quản lý và điều hành toàn bộ hệ thống vận chuyển và lưu trữ sản phẩm của doanh nghiệp, mà rất vấn đề có thể phát sinh trong quá trình họ thực hiện công việc này.

Set-up team pháp lý

Đây là những người sẽ giải quyết mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng, quản lý công nợ và thu hồi công nợ của doanh nghiệp, đặc biệt quản trọng với các hợp đồng và các đơn hàng lớn.

Set-up team chăm sóc khách hàng

Đây là những người sẽ trực tiếp chăm sóc khách hàng, bao gồm cả các đại lý phân phối của doanh nghiệp và những người dùng sản phẩm cuối, giúp họ giải quyết các vấn đề phát sinh sau bán.

Set-up vị trí giám đốc phân phối bán hàng

Đây là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với phòng phân phối và bán hàng, đòi hỏi sự am hiểu toàn diện về ngành, về đối thủ và về nhu cầu của khách hàng, và cũng cần có tính kỷ luật cao.