Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Thiết lập mục tiêu phân phối bán hàng

Đặt mục tiêu và lập kế hoạch phân phối bán hàng cho từng giai đoạn cụ thể là một công việc rất khó khăn. Nó đòi hỏi người quản lý phải có đầy đủ dữ liệu thực tế và năng lực dự báo.

Kiểm soát hoạt động phân phối bán hàng

Thu thập và đánh giá thông tin là bài toán lớn nhất trong quá trình kiểm soát hoạt động phân phối bán hàng. Chúng ta có thể sử dụng hình thức giao khoán để giải quyết triệt để vấn đề này.

Theo dõi kết quả kinh doanh

Quy mô đội ngũ sales càng mở rộng, vấn đề báo cáo kết quả kinh doanh càng trở nên quan trọng hơn. Đây cũng là một thách thức mà người quản lý cần giải quyết trong quá trình vận hành.