Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up team PR

Các thành viên của nhóm này sẽ chịu trách nhiệm triển khai các chiến dịch truyền thông lớn nhất của doanh nghiệp, trong đó sẽ sử dụng loại chiến thuật rất khó là PR (quan hệ công chúng).

Set-up vị trí giám đốc truyền thông

Đây là người sẽ chịu trách nhiệm cao nhất đối với hiệu quả truyền thông của doanh nghiệp, không chỉ đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn mà còn cần phải có một năng lực quản lý rất cao.

Set-up team quản lý kênh truyền thông

Các thành viên của nhóm này sẽ cần am hiểu về tất cả các kênh truyền thông tiếp cận khách hàng, từ các kênh online đến các kênh offline, bao gồm việc đo lường và đánh giá hiệu quả.

Set-up team sáng tạo nội dung

Các thành viên của nhóm này sẽ chịu trách nhiệm sản xuất nội dung ở tất cả các dạng khác nhau, thông qua các kỹ năng về viết (copywrite), thiết kế hình ảnh (visual design), và sản xuất video.