Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Giải quyết mâu thuẫn khi giao việc

Khối lượng đồ sộ các công việc truyền thông đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp phải có năng lực quản lý dự án rất tốt để giải quyết rất nhiều vấn đề phát sinh khi giao việc cho nhân sự.

Thiết lập mục tiêu truyền thông

Trong từng giai đoạn cụ thể, chúng tôi hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp thiết lập nên một hệ thống mục tiêu truyền thông chi tiết gồm 3 nhóm lớn: độ phủ, độ tương tác, và chi phí.

Lập kế hoạch truyền thông

Đặc thù các hoạt động truyền thông sẽ cực kỳ nhiều tác vụ nhỏ và chúng ta cũng thường phải thuê ngoài rất nhiều, do vậy, bản kế hoạch này sẽ cần phải được lập rất cụ thể, rõ ràng, và chi tiết.

Kiểm soát hoạt động truyền thông

Có một sai lầm trong quá trình triển khai hoạt động truyền thông đó là các doanh nghiệp thường đưa ra quyết định điều chỉnh quá sớm, khi mà chưa có đầy đủ dữ liệu phản hồi từ thị trường.