Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Khi chúng ta đã biết được nguyên nhân thì chúng ta sẽ phải tác động được vào nguyên nhân. Nếu khách quan tác động vào và gây ra các vấn đề, thì chúng ta sẽ phải bổ sung thêm nguồn lực. Mặt khác, nếu tác động khách quan là tích cực, chúng ta có thể điều chỉnh tăng mục tiêu lên. Ngoài ra, nếu nguyên nhân đến từ chủ quan, tức là đến từ năng lực của người thực thi, thì chúng ta cũng phải tìm cách để hỗ trợ được cho họ. Một cách hệ thống, chúng ta sẽ có 4 cách để điều chỉnh.

Đầu tiên, chúng ta có thể điều chỉnh tăng mục tiêu, nếu kết quả đạt được đang vượt mục tiêu. Hơn nữa, về nguyên tắc, chúng ta sẽ chỉ được phép điều chỉnh mục tiêu tăng lên, chứ không được phép điều chỉnh hạ mục tiêu thấp xuống. Tại sao lại như vậy? Bản chất là nếu chúng ta tụt mục tiêu xuống, thì người thực thi họ sẽ có xu hướng là họ muốn tụt nữa, và điều này sẽ làm hạn chế cái năng lực của họ. Vì lẽ đó, hoặc là chúng ta sẽ tăng mục tiêu lên, hoặc nếu không thì chúng ta sẽ tăng nguồn lực lên để giữ được mục tiêu, hoặc dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể tăng cả hai.

Theo đó, để tăng nguồn lực lên, chúng ta có thể điều chỉnh tăng động lực của người thực thi lên. Động lực có nghĩa là: Chúng ta đã khuyến khích họ hành động chưa? Chúng ta đã động viên họ chưa? Chúng ta đã tạo điều kiện, đã tạo ra môi trường tốt nhất để họ phát triển chưa? Ngoài ra, chúng ta cũng có thể trực tiếp nâng cao năng lực cho họ. Tình huống ở đây là có thể họ đang thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng. Lúc này, chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại hoạt động đào tạo. Cuối cùng, nếu chúng ta thấy là cần phải tăng tốc công việc hơn nữa, chúng ta có thể đầu tư thêm về công nghệ, công cụ.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình