Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Khi công ty đã có kế hoạch và mục tiêu cụ thể, bước tiếp theo trong quá trình quản lý vận hành cần thực hiện là bước giao việc. Cụ thể, doanh nghiệp cần lưu ý điều gì trong quá trình giao việc? Đầu tiên, người giao việc ở cấp công ty là người phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tất cả các thành viên trong tổ chức đều phải nắm được mục tiêu, kế hoạch và công việc được giao.

Chúng ta sẽ có hai thứ để chuyển giao: Một là mục tiêu, thứ hai là chúng ta sẽ giao các công việc mà nhân sự cần phải làm và đảm bảo được các yếu tố về mặt thời gian, cũng như là về mặt sử dụng nguồn lực. Khi đó, chúng ta sẽ có một cái dấu hiệu để chúng ta biết được cái bước giao việc này nó đã được hoàn thành, đó là một biên bản xác nhận, hay nếu dài hạn, thì có thể là một hợp đồng lao động. Trong đó sẽ xác định rất rõ là hai bên ký kết với nhau, thoả thuận với nhau là sẽ thực hiện công việc này, với mục tiêu này, với cái ngân sách này, và những cái nguồn lực như thế này. Đến đây thì chúng ta mới làm xong bước giao việc.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình