Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược bằng chứng thương hiệu

Chiến lược bằng chứng thương hiệu

Chiến lược bằng chứng là chiến lược gần như sẽ quyết định chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp. Chúng ta hiểu rằng, thương hiệu luôn gắn liền với bằng chứng. Hai chiến lược trước mới chỉ giải quyết được bài toán về tuyên bố và lời hứa của thương hiệu. Vấn đề doanh nghiệp cần giải quyết bây giờ đó là phải chứng minh được lời hứa của mình. Hai cấu thành trên sẽ tạo nên niềm tin của khách hàng và chúng ta thấy rằng, bằng chứng sẽ quyết định gần như tất cả các vấn đề của thương hiệu. Nếu chúng ta không có định hướng phía trên, thì về cơ bản thương hiệu có thể xảy ra những vấn đề gì trong tương lai? Ở góc độ của khách hàng, việc này sẽ không gây ra vấn đề gì. Nếu như doanh nghiệp làm tốt, khách hàng sẽ tự động tìm tới doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở góc độ là một người làm chủ, chúng ta chắc chắn phải có có các phần về tuyên ngôn, về nhận diện để định hướng. Do vậy, chiến lược tạo bằng chứng được coi là một trong những chiến lược quan trọng nhất trong chiến lược thương hiệu.

Để hoạch định được chiến lược bằng chứng thương hiệu, chúng ta cần phải chọn những bằng chứng nào để có thể thuyết phục được các đối tượng. Ngoài ra, việc lựa chọn bằng chứng cũng phụ thuộc vào các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ chọn bằng chứng tại mỗi giai đoạn phát triển như thế nào? Đó chính là mấu chốt về đầu ra của các chiến lược bằng chứng. Nếu chúng ta không có những lựa chọn về loại bằng chứng, chúng ta không xác định được thời điểm nào nên dùng loại bằng chứng nào, thì doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục khách hàng, đối tác và các đối tượng khác.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình