Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược nhận diện thương hiệu

Chiến lược nhận diện thương hiệu

Nhận diện thương hiệu giống như hình ảnh trực quan của doanh nghiệp với các đối tượng. Nói cách khác, khi doanh nghiệp đã xác định được bộ nhận diện bên trong là bản tuyên ngôn thương hiệu, doanh nghiệp cũng cần xây dựng được bộ nhận diện bên ngoài để khách hàng và đối tác có thể hình dung được chính xác doanh nghiệp. Chúng ta có thể hiểu bộ nhận diện thương hiệu là cách hình thức hóa những tuyên ngôn về sứ mệnh hay tầm nhìn của doanh nghiệp. Trước khi khách hàng có thể tin vào năng lực, vào giá trị mà doanh nghiệp có thể mang lại, họ sẽ đánh giá doanh nghiệp thông qua những hình ảnh bên ngoài, hành vi bên ngoài của doanh nghiệp. Nói cụ thể, khi đã xác định được tuyên ngôn thương hiệu, doanh nghiệp bằng cách nào đó để xây dựng được hình ảnh bên ngoài của mình để khách hàng hay bất kỳ đối tượng nào khi nhìn vào bộ nhận diện đó đều có thể liên tưởng đến tuyên bố của doanh nghiệp.

Chúng ta sẽ đặt tên và làm logo thương hiệu đảm bảo hai tiêu chí. Doanh nghiệp phải dựa hoàn toàn vào những cơ sở đã được tạo ra trước đó. Nói cách khác, doanh nghiệp phải dựa hoàn toàn vào định vị và bản tuyên ngôn thương hiệu để làm nhận diện thương hiệu. Doanh nghiệp cần đặt tên thương hiệu dựa trên các từ khóa trong bản tuyên ngôn. Đó chính là tiêu chí đầu tiên mà doanh nghiệp cần tuân theo. Doanh nghiệp cũng có rất nhiều cách thức để có thể làm nhận diện thương hiệu, nhưng dù bằng bất kỳ cách nào, doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo các tiêu chí đề ra. Tiêu chí quan trọng thứ hai doanh nghiệp cần đảm bảo đó là việc bảo hộ thương hiệu. Nói rõ hơn, những tên gọi, logo của doanh nghiệp, ngoài các tiêu chí về hình thức, nội dung, sự khác biệt, chúng phải đảm đã được pháp luật bảo hộ.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình