Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chúng ta cần thu thập đầy đủ các dữ liệu để phục vụ cho việc hoạch định chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp. Cụ thể, khi nghiên cứu thương hiệu, chúng ta cần: (1) tìm kiếm giá trị lõi (định vị thương hiệu) mà doanh nghiệp đem lại cho các đối tượng trong hoạt động kinh doanh và (2) tìm kiếm chất liệu để xây dựng bộ nhận diện thương hiệu bộc lộ được giá trị lõi đó đến với các đối tượng và tạo nên sự phân biệt rõ với đối thủ. Dưới đây là các hạng mục cần nghiên cứu:

1. Nghiên cứu doanh nghiệp: Liệt kê tất cả các phân khúc khách hàng của doanh nghiệp, Liệt kê các nhu cầu doanh nghiệp đang tập trung phục vụ cho khách hàng, Mô tả chiến lược định vị của doanh nghiệp

2. Nghiên cứu khách hàng: Mô tả chân dung chi tiết của khách hàng mục tiêu, Mô tả nhu cầu của khách hàng về thương hiệu (bao gồm: nhu cầu lý tính, nhu cầu cảm xúc, nhu cầu tư tưởng)

3. Nghiên cứu đối thủ: Liệt kê tất cả các đối thủ cạnh tranh, Mô tả định vị thương hiệu của từng đối thủ (bao gồm: sứ mệnh, giá trị lõi, triết lý thương hiệu, tính cách thương hiệu, đại sứ thương hiệu), Thu thập nhận diện của từng đối thủ (bao gồm: tên gọi, biểu tượng, màu dắc, font chữ, nét đặc trưng)

4. Nghiên cứu đối tác: Liệt kê tất cả các đối tác về xây dựng thương hiệu (bao gồm: nghiên cứu thương hiệu, thiết kế nhận diện thương hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu), Thu thập thông tin về giải pháp của cá đối tác (bao gồm: năng lực phục vụ, mức chất lượng, mức giá)

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình