Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược lan toả thương hiệu

Chiến lược lan toả thương hiệu

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành được công việc về tạo bằng chứng thương hiệu, chúng ta sẽ thực hiện chiến lược tiếp theo, đó là chiến lược lan tỏa thương hiệu. Câu hỏi đặt ra bây giờ là: Nguyên lý để thực hiện chiến lược lan tỏa thương hiệu là gì?

Nguyên lý để lan tỏa thương hiệu là doanh nghiệp phải thực hiện lan tỏa thương hiệu theo từng giai đoạn, theo quy mô phù hợp, và doanh nghiệp cần phải xác định chính xác đối tượng lan tỏa thương hiệu. Ở đây, chúng ta hiểu rằng, những chiến lược và kỹ thuật để lan tỏa phụ thuộc hoàn toàn vào những bằng chứng chúng ta tạo ra. Ví dụ, với bằng chứng đầu tiên là bằng chứng về con người. Khi làm thương hiệu, trước hết, doanh nghiệp sẽ phải xây dựng thương hiệu cá nhân trong tổ chức. Trong giai đoạn đầu tiên, doanh nghiệp có thể truyền thông để hỗ trợ cho việc xây dựng thương hiệu cá nhân. Bên cạnh đó, hai chiến lược về tạo bằng chứng và chiến lược lan tỏa thương hiệu sẽ được doanh nghiệp thực hiện linh hoạt. Doanh nghiệp có thể thực hiện hai chiến lược cùng lúc và cũng có thể tách rời hai chiến lược. Việc này phụ thuộc vào các giai đoạn phát triển của công ty. Doanh nghiệp sẽ thực hiện chiến lược lan tỏa thương hiệu theo bốn giai đoạn cụ thể.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình