Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Một doanh nghiệp đi từ điểm xuất phát cho tới đích sẽ gặp rất nhiều vấn đề đa dạng và phức tạp. Khi nhận ra những khó khăn trong quá trình điều hành doanh nghiệp, chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu thấu đáo để có cơ sở xác định được đúng vấn đề và đúng mức độ nghiêm trọng của vấn đề đang gặp phải. Nhìn tổng quan, một doanh nghiệp sẽ có 5 giai đoạn phát triển và chúng ta có thể sẽ ở một trong 5 trường hợp như sau.

Trường hợp đầu tiên là: Không hình thành được doanh nghiệp. Có một thực tiễn là rất nhiều doanh nghiệp thậm chí không thể bắt đầu được, không thể thành lập được. Khi có ý tưởng kinh doanh, họ mãi để nó là những ý tưởng mà không thành lập doanh nghiệp để hiện thực hoá các ý tưởng này. Trong khi đó, có nhiều trường hợp, doanh nghiệp vừa mới được thành lập đã phải giải thể ngay vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Một doanh nghiệp mới cần phải được thành lập với đầy đủ các mắt xích chuyên môn để có thể triển khai các hoạt động kinh doanh tối thiểu. Đây là bước đầu tiên rất căn bản, nhưng không phải ai cũng đã có thể bước qua.

Giai đoạn thứ 2, khi đã đi vào hoạt động, doanh nghiệp có thể sẽ gặp nhóm vấn đề tiếp theo: Không có doanh thu. Lúc này, doanh nghiệp có thể đã có khách hàng, đã tạo ra được giá trị, nhưng số lượng còn quá nhỏ. Nói cách khác, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không được thị trường đón nhận. Không có doanh thu là một vấn đề rất lớn và nó có thể nghiêm trọng đến mức khiến cho doanh nghiệp phá sản.

Sang giai đoạn thứ 3, doanh nghiệp đã có doanh thu nhưng có thể chi phí của nó lại rất cao, khiến cho nó: Không có lãi. Chúng vẫn thường gọi trường hợp này là doanh nghiệp bị lỗ hoặc là lãi rất ít, không đáng kể. Khi đó, doanh nghiệp sẽ không có một nguồn tiền quan trọng để tái đầu tư, và từ đó, rất dễ dẫn đến tình huống bị phá sản.

Ở giai đoạn thứ 4, đã có lãi, tuy nhiên, có thể doanh nghiệp sẽ: Không mở rộng được. Như quy luật căn bản của kinh doanh mà chúng ta đã biết, nếu không mở rộng quy mô, không nhân bản doanh nghiệp lên (scale up) để tiến tới vị trí dẫn đầu, thì chúng ta sẽ bị cạnh tranh. Nếu như không mở rộng, hoặc mở rộng không thành công, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đứng trước nguy cơ phá sản.

Đến giai đoạn cuối cùng, tức là khi chúng ta giả sử doanh nghiệp đã nhân rộng được thành công, một vấn đề nữa có thể sẽ xuất hiện: Không duy trì được vị thế. Có rất nhiều áp lực từ cả bên trong và bên ngoài khiến cho một doanh nghiệp rất khó để duy trì mãi được định vị, duy trì được vị thế dẫn đầu của mình.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình