Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược phân bổ nguồn vốn

Chiến lược phân bổ nguồn vốn

Phân bổ nguồn vốn là một trong bốn chiến lược con của chiến lược tài chính. Việc xem xét thực tế kinh doanh và quản lý nguồn vốn dựa trên các khía cạnh cơ cấu chi phí và tài sản của doanh nghiệp.

Một khía cạnh quan trọng là xác định các phần tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Các mắt xích của tài sản thường nằm trong các lĩnh vực khác nhau. Thường thì, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng với quá trình sản xuất đòi hỏi một lượng tài sản dài hạn đáng kể, bao gồm công nghệ, thiết bị và nhà xưởng. Ngoài ra, các kho hàng tồn kho, nguyên liệu và sản phẩm cũng được coi là tài sản. Nếu tồn kho được giữ quá lâu mà không bán được, chi phí khấu hao sẽ tăng và làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Mặt khác, các hoạt động liên quan đến bán hàng và truyền thông thường đòi hỏi tiền mặt. Chi phí này bao gồm việc chi trả cho các đối tác bên ngoài và quảng cáo, là một phần của vốn lưu động ngắn hạn. Còn một khía cạnh khác là chi phí trung hạn, bao gồm các yếu tố liên quan đến nguồn nhân lực và các chi phí cố định như văn phòng, tiện ích, lương thưởng và lương của nhân viên. Thường thì các khoản chi phí này được thanh toán hàng tháng và hàng năm và được coi là các yếu tố trung hạn.

Để hiểu rõ hơn về cơ cấu chi phí của doanh nghiệp, chúng ta cần xem xét mức độ quan trọng của từng nhóm chi phí. Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách phân bổ nguồn vốn hiệu quả cho mỗi khía cạnh kinh doanh của doanh nghiệp.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình