Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chúng ta sẽ khám phá nguyên lý cơ bản về chiến lược gọi vốn cho doanh nghiệp của mình. Để thành công trong việc gọi vốn, chúng ta cần hiểu rằng có hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất, chúng ta phải lựa chọn nguồn vốn phù hợp cho từng giai đoạn của doanh nghiệp. Không có một nguồn vốn duy nhất phù hợp cho tất cả mọi tình huống. Thứ hai, chúng ta cần xác định giá trị và lợi ích mà doanh nghiệp của chúng ta mang lại cho những nhà đầu tư tiềm năng. Một khái niệm quan trọng là tư duy về tài sản. Trong quá trình kinh doanh, chúng ta không nên chỉ tập trung vào số tiền mặt, mà nên xem xét tất cả các nguồn tài sản và nguồn vốn có sẵn cho doanh nghiệp. Điều này giúp chúng ta nhận ra rằng có nhiều nguồn vốn có thể sử dụng.

Khi chúng ta khởi đầu doanh nghiệp, chúng ta chỉ có hai hướng đi. Một là tiếp tục duy trì doanh nghiệp nhỏ và tập trung vào một thị trường nhỏ hơn. Tuy nhiên, điều này có thể đưa đến rủi ro thất bại vì doanh nghiệp nhỏ sẽ khó cạnh tranh và tồn tại trong thời gian dài. Hướng thứ hai là phát triển theo chiều lớn hơn, đòi hỏi chúng ta phải xác định một lộ trình phát triển và tìm kiếm nguồn vốn thích hợp cho từng giai đoạn của nó để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình