Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kiểm tra là bước thứ 4 trong hoạt động quản lý vận hành, kiểm tra sẽ lại phụ thuộc hoàn toàn vào việc chúng ta đánh giá năng lực của những người thực thi. Nếu khi đánh giá, chúng ta thấy yên tâm với năng lực của họ, thì chúng ta chỉ cần kiểm tra công việc của họ ở kết quả cuối cùng.

Nguyên lý chung của kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh là tất cả các dữ liệu báo cáo lên các cấp của công ty đều phải được trích xuất được thành văn bản. Tổng giám đốc cần rất nhiều dữ liệu để kiểm tra, do vậy, họ cần có những người trợ lý, thư ký để có thể xử lý, chuyển hóa những dữ liệu đó sang một dạng mà dễ hình dung nhất. Cụ thể hơn với bước kiểm tra, tổng giám đốc có hai hình thức để thực hiện. Hình thức kiểm tra thứ nhất là kiểm tra thường xuyên mang tính gián tiếp. Tổng giám đốc kiểm tra gián tiếp thông qua những báo cáo của các giám đốc SBU, các giám đốc chuyên môn để nắm bắt, đo lường được chất lượng công việc đã được thực hiện trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, hình thức này có một nhược điểm là nó chỉ phản ánh góc nhìn chủ quan của người quản lý, chưa chắc vấn đề đã là vấn đề thực tiễn. Hình thức kiểm tra thứ hai là kiểm tra đột xuất mang tính trực tiếp. Tổng giám đốc sẽ trực tiếp tới các bộ phận, phòng ban phía dưới, đặc biệt đối với bộ phận sản xuất, họ sẽ trực tiếp kiểm tra, đánh giá về việc nhân sự tại các bộ phận đó đang làm việc như thế nào, đang gặp các vấn đề gì. Hình thức kiểm tra này giúp người quản lý có cái nhìn trực quan nhất về tất cả những vấn đề đang xảy ra trong các bộ phận ở trong tổ chức.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình