Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Đặc điểm quan trọng của phòng tài chính là nhiệm vụ của nó, đó là dự toán, kiểm soát và đưa ra đề xuất cho các phòng ban khác hoặc cho giám đốc. Điều này đồng nghĩa với việc phòng tài chính phải thu thập thông tin và cung cấp đầu ra để hỗ trợ quyết định.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy rằng việc này thường rất nặng, đặc biệt là tính kịp thời và sự chính xác. Nếu phòng tài chính chậm trong việc báo cáo hoặc đề xuất dữ liệu, các quyết định của CEO có thể trở nên mù mờ và thiếu cơ sở. Điều này có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về tài chính. Yếu tố quan trọng khác của phòng tài chính là tính deadline. Khi thiết lập mục tiêu, deadline là yếu tố quan trọng nhất và việc kiểm tra và đánh giá các con số lại càng trở nên quan trọng. Việc kiểm tra dữ liệu và đánh giá chúng thường đòi hỏi sự tổng hợp và tính chính xác. Một thách thức khác là việc kiểm tra và đánh giá dữ liệu. Đôi khi, phòng tài chính phải làm việc đêm để đảm bảo tính chính xác của các con số, đặc biệt trong các kỳ báo cáo quan trọng. Điều này có thể đòi hỏi sự hợp tác với các đơn vị bên ngoài.

Ngoài ra, phòng tài chính cũng phải tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt liên quan đến bảo mật thông tin kinh doanh để tránh rò rỉ thông tin quan trọng ra bên ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ các thông tin nội bộ và tránh thất thoát thông tin có thể ảnh hưởng đến cạnh tranh.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình