Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược kênh truyền thông

Chiến lược kênh truyền thông

Chiến lược kênh truyền thông là một trong bốn chiến lược mà doanh nghiệp có thể sử dụng để định hình chiến lược truyền thông của họ. Chiến lược kênh truyền thông dựa trên hai tiêu chí quan trọng: duy trì nguồn kinh phí hàng năm và phù hợp với đối tượng mục tiêu. Tức là, khi chúng ta chọn kênh truyền thông, chúng ta cần đảm bảo rằng nó không chỉ phù hợp với đối tượng khách hàng của chúng ta mà còn phải có khả năng duy trì nguồn tài trợ thường niên.

Tuy nhiên, để lựa chọn kênh một cách hiệu quả, chúng ta cần xác định đúng đối tượng khách hàng của mình thông qua việc khoanh vùng. Nếu không có sự tập trung vào nhóm đối tượng, việc lựa chọn kênh sẽ trở nên khó khăn và thiếu sự mục tiêu. Thêm vào đó, nếu không có nguồn kinh phí đủ, chúng ta sẽ không thể triển khai bất kỳ chiến lược truyền thông nào.

Chúng ta cần chọn kênh truyền thông dựa trên tiêu chí chính xác, đảm bảo rằng chi phí thường niên của chúng ta có thể được duy trì trên kênh đó và rằng nó phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu của chúng ta, thay vì chỉ xem xét phạm vi tiếp cận rộng lớn mà không có tiêu chí cụ thể.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình