Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Thiết kế sơ đồ tổ chức công ty

Thiết kế sơ đồ tổ chức công ty

Thiết kế sơ đồ tổ chức công ty là công việc đầu tiên của hoạt động thiết kế bộ máy cấp công ty. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi thiết kế công việc. Thiết kế công việc có nghĩa là chúng ta sẽ đi phân loại công việc. Chúng ta phải chỉ ra được tất cả các loại công việc mà chúng ta cần phải có trong tổ chức của mình. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào?

Ở đây, chúng ta sẽ xuất phát từ bản chiến lược mà chúng ta đã hoạch định được từ trước. Chiến lược đã chỉ ra cho chúng ta biết cách thức để tác động vào đối tượng khách hàng mục tiêu, cũng như là những đối tác cần phải hợp tác, và dựa vào đây, chúng ta sẽ thấy được: Trong cái mô hình kinh doanh này, trong cái công ty này, thì nó sẽ cần có những mắt xích công việc nào? Tức là, dựa vào bản chiến lược đã được mô tả, chúng ta sẽ phân loại được tất cả các công việc ở góc độ chuyên môn, chẳng hạn như sản xuất, phân phối, hay bán hàng. Ngoài ra, chúng ta còn phải nhìn ở góc độ phân tầng, tức là sẽ cần phải có các công việc ở các tầng, các cấp quản lý và quản trị. Như thế, tổng hợp lại, chúng ta sẽ có một ma trận công việc theo cả chiều ngang và chiều dọc. Mục đích của việc làm sơ đồ tổ chức là để giúp cho tất cả các nhân sự trong công ty hiểu được một cách dễ dàng: Dòng công việc trong công ty như thế nào? Mối quan hệ của mọi người trong công ty ra sao?

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình