Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Để thành công, chúng ta cần xây dựng một chiến lược đãi ngộ (hay còn gọi là chiến lược chính sách nhân sự) trước, và sau đó chúng ta mới bàn đến chiến lược tuyển dụng. Khi nói về cơ cấu, chúng ta cần có các chính sách cơ bản liên quan đến việc thu hút và tuyển dụng những tài năng. Tuy nhiên, một công ty với chiến lược cụ thể sẽ tập trung vào những khía cạnh cụ thể của nhu cầu của người lao động và xác định giá trị mà công ty mang lại cho nhân sự.

Khi người ta nói về nhân sự, họ thường nghĩ đến hai khía cạnh: vật chất và phát triển. Về mặt vật chất, điều này bao gồm lương thưởng, cơ cấu ngày nghỉ, và các phúc lợi doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, sự cạnh tranh thường xoay quanh các khía cạnh phi vật chất hơn nhiều. Lý do là người lao động sau một thời gian có thể cảm thấy mức lương cao không còn là đủ để thỏa mãn họ. Họ cần phát triển, thách thức và một lộ trình thăng tiến. Vì vậy, các công ty cần tập trung vào việc xây dựng một văn hóa doanh nghiệp. Một khoảng cách thế hệ cũng có thể gây ra những tác động lớn đối với sự hài lòng của người lao động. Tất cả những khía cạnh nhỏ này khi kết hợp lại sẽ tạo thành phong cách của một công ty. Các ứng viên, đặc biệt là những người mới ra trường, thường quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố này hơn là về mặt vật chất. Vì vậy, công ty cần đặt trọng tâm vào việc xây dựng một môi trường làm việc thoải mái và cung cấp cơ hội phát triển. Đào tạo cũng đóng vai trò quan trọng, vì nó có giá trị lớn hơn rất nhiều so với tiền lương và phúc lợi. Đây là những khía cạnh mà các doanh nghiệp cần xem xét để định vị và thu hút tài năng.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình