Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Trong quá trình hoạt động của phòng tài chính, doanh nghiệp thường phải đối mặt với hai vấn đề quan trọng.

Vấn đề thứ nhất liên quan đến việc giao tiếp với ban giám đốc, thể hiện qua sự chậm trễ trong việc giao tiếp và duyệt dự toán. Điều này có thể dẫn đến trục trặc trong hoạt động của tổ chức. Việc duyệt dự toán và quản lý tài chính thường phụ thuộc vào sự ký duyệt của người giám đốc. Sự trễ trong việc này có thể dẫn đến sự tắc nghẽn trong hoạt động của tổ chức. Việc duyệt dự toán và giao tiếp hiệu quả giữa hai bên là yếu tố quan trọng để bảo đảm hoạt động suôn sẻ của tổ chức.

Vấn đề thứ hai liên quan đến việc báo cáo cho ban giám đốc. Thường xuyên, thông tin không được trích xuất hoặc truyền tải đầy đủ giữa ban giám đốc và phòng tài chính có thể dẫn đến thiếu sót dữ liệu quan trọng. Điều này có thể gây ra sự thiếu hụt thông tin quan trọng và ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của ban giám đốc.

Để tránh những vấn đề này, quá trình làm việc của phòng tài chính cần phải được thiết lập một cách rõ ràng và thường xuyên cần được dự toán trong vòng năm, tức là đầu năm, phòng tài chính thường làm việc cùng với các bộ phận khác để lập kế hoạch cho năm tới và đặc biệt cần được sự thông qua từ phía giám đốc. Trong suốt năm, phòng tài chính cần phải tuân thủ kế hoạch và quản lý chi tiêu một cách hiệu quả, không tiến hành giải ngân theo cách không có kế hoạch rõ ràng mà thay vào đó sẽ thực hiện theo từng giai đoạn đã được kế hoạch từ trước.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình