Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kiểm soát hoạt động sản xuất

Kiểm soát hoạt động sản xuất

Trong việc kiểm soát hoạt động của phòng sản xuất, doanh nghiệp cần tập trung vào một số khía cạnh quan trọng. Một khía cạnh quan trọng đó là kiểm tra và đánh giá liên tục, từng mắt xích, từng đầu ra, từng giai đoạn, thậm chí từng ngày và từng giờ. Chúng ta hiểu rằng sản xuất là quá trình tổng hợp của tất cả các yếu tố đầu vào, từ việc xử lý nguyên liệu đầu vào, trộn chất liệu, lắp ráp, đóng gói, và nhiều giai đoạn khác nữa. Một lỗi tại bất kỳ giai đoạn nào cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng một cách rõ rệt. Đây là một vấn đề quan trọng mà phòng sản xuất phải quan tâm. Vì vậy, phòng sản xuất cần phải có các tiêu chuẩn kiểm tra từng bước chi tiết một và thực hiện kiểm tra này liên tục. Điều này là cần thiết vì bất kỳ lỗi nào cũng có thể ảnh hưởng đến cả quá trình sản xuất. Chúng ta đã thấy nhiều trường hợp khủng hoảng xảy ra vì một lỗi nhỏ, thậm chí chỉ là một sản phẩm bị lỗi trong hàng triệu sản phẩm khác. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng từng vị trí, từng mắt xích nhỏ nhất và trong toàn bộ quá trình vận hành nhà máy. Điều này đánh dấu tính kiểm soát toàn diện của phòng sản xuất và là điểm quan trọng cần được nhấn mạnh.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình