Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kiểm soát hoạt động phân phối bán hàng

Kiểm soát hoạt động phân phối bán hàng

Một trong những thách thức và khó khăn trong việc kiểm soát hoạt động phân phối bán hàng là việc xác định và chấp nhận các mức rủi ro và sai số liên quan đến thông tin. Một chiến thuật thú vị để kiểm tra và quản lý tình hình là sử dụng hệ thống giao khoán. Điều này có thể bao gồm việc chuyển giao quản lý một khu vực hoặc vùng lãnh thổ cụ thể cho một đội ngũ kinh doanh.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể tập trung vào việc tăng cường mức hoa hồng và giảm lương cố định, giúp họ đánh giá hiệu suất một cách nhanh chóng. Nếu đơn vị kinh doanh không thể hoàn thành mục tiêu của họ, doanh nghiệp có thể biết ngay rằng điều này không tốt. Bằng cách này, chúng ta có thể tập trung vào những vấn đề cụ thể và cung cấp hỗ trợ cần thiết, hoặc thậm chí loại bỏ đội ngũ kinh doanh không hiệu quả.

Một cách khác để kiểm tra và điều chỉnh hiệu suất là sử dụng phần mềm quản lý. Mặc dù phần mềm có thể giúp tối ưu hóa quy trình, nó khó có thể giải quyết triệt hạ các vấn đề liên quan đến hoa hồng và lương cố định một cách cụ thể. Một khi doanh nghiệp đã phân tách rõ ràng các thành phần này, việc đánh giá và điều chỉnh sẽ dễ dàng hơn.

Quản lý thông qua giao khoán và chia tách mục tiêu và phần thưởng có thể giúp tiết kiệm chi phí và thúc đẩy động lực làm việc trong phòng phân phối bán hàng. Thay vì chỉ trả lương và kiểm soát theo cách truyền thống, hãy xem xét cách này để làm cho đội ngũ của bạn trở nên năng động và chủ động hơn.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình