Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Sau khi thực hiện được chiến lược kênh phân phối, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chiến lược thứ hai đó là chiến lược vào kênh phân phối. Chiến lược vào kênh phân phối thường liên quan đến việc hợp tác với các đối tác khác. Trong quá trình này, cần có sự đánh giá từ cả hai phía. Trước hết, chúng ta nên xem xét từ góc độ của đối tác. Đối với các đối tác bán buôn, bán lẻ hoặc nhập khẩu sản phẩm để tiếp tục bán, chúng ta cần tìm hiểu mong muốn của họ. Một ưu điểm khi hợp tác với những đối tượng như vậy là họ thường đã có nhu cầu và sẵn sàng hợp tác để cung cấp sản phẩm mới. Ngoài ra, doanh nghiệp cần xem xét năm yếu tố quan trọng để thuyết phục các đối tác phân phối, bao gồm sản phẩm, chính sách chiết khấu, điều khoản thanh toán, chính sách đổi trả và hỗ trợ bán hàng.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình