Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bước đầu tiên trong quá trình hoạch định chiến lược cấp công ty là xác định tầm nhìn, chính là đích đến cuối cùng của doanh nghiệp. Cụ thể, chúng ta sẽ xác định tầm nhìn của mình thông qua việc xác định ba yếu tố: ngành kinh doanh, thị trường tham gia, và vị thế của công ty trên thị trường. Nghiên cứu nền kinh tế chính là bước đầu tiên mà chúng ta cần phải làm để ra được quyết định quan trọng đó.

Khi thực hiện nghiên cứu nền kinh tế, chúng ta sẽ cần chỉ ra được tất cả các ngành và các mô hình kinh doanh hiện có trong ngành tại nền kinh tế mà mình đang tham gia. Đầu tiên, toàn bộ nền kinh tế sẽ được bóc tách thành một hệ thống các ngành và nhóm ngành. Sau đó, chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng mắt xích tạo nên toàn bộ chuỗi giá trị của ngành, từ nghiên cứu phát triển, nguyên vật liệu đầu vào, cho tới mắt xích cuối cùng là phân phối và bán hàng. Cuối cùng, chúng ta sẽ có một bức tranh đầy đủ về tất cả các ngành và mô hình kinh doanh trong nền kinh tế. Dựa vào đó, chúng ta sẽ tiếp tục thu thập các thông tin chi tiết về từng mô hình này để ra quyết định chọn lựa ngành và mô hình kinh doanh mà công ty sẽ có lợi thế nhất để theo đuổi.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình