Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược tự thiết kế nhà máy

Chiến lược tự thiết kế nhà máy

Đây là một trong 4 lựa chọn về chiến lược tổng thể về sản xuất của doanh nghiệp: (1) tự thiết kế nhà máy, (2) sở hữu nguồn cung ứng, (3) thuê ngoài sản xuất, và (4) hợp tác chiến lược.

Chiến lược đầu tiên là chiến lược tự thiết kế nhà máy. Đây là việc doanh nghiệp sẽ tự thực hiện toàn bộ quy trình từ việc lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng nhà máy. Trong chiến lược này, doanh nghiệp sẽ kiểm soát hoàn toàn quá trình sản xuất, bao gồm cả việc quản lý máy móc, công nghệ, nhân sự, và đặc biệt là kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Doanh nghiệp sẽ lựa chọn chiến lược tự thiết kế nhà máy khi doanh nghiệp ở giai đoạn có đầy đủ vốn, có quy mô sản xuất và lượng tiêu thụ ổn định trên thị trường. Có hai kiểu nhà máy doanh nghiệp có thể lựa chọn xây dựng, đó là nhà máy liên hợp và nhà máy sản xuất ở một mắt xích.

Bên cạnh đó, khi lựa chọn chiến lược tự thiết kế nhà máy, doanh nghiệp sẽ gặp phải các vấn đề về đất đai, máy móc, công nghệ, môi trường, logistics, gọi vốn và đặc biệt là vấn đề chi phí.


DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình