Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Khi nhắc đến tài chính, thông thường, chúng ta thường hiểu nhầm đó là việc làm kế toán, tức là việc ghi chép thu chi. Dĩ nhiên, công việc đó sẽ giúp cho chúng ta có những dấu hiệu, có những bằng chứng về mặt dữ liệu để chúng ta có thể phân tích và ra quyết định. Tuy vậy, nhìn sâu hơn về bản chất, một phòng tài chính đúng nghĩa phải giải quyết được 3 vấn đề chính.

Vấn đề đầu tiên đó là làm thế nào để một doanh nghiệp biết được rằng: Chúng ta cần bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ chi khoản tiền đó cho những việc gì? Sau bao lâu thì chúng ta sẽ có doanh thu để bù đắp lại được, tức là sau bao lâu thì dòng tiền chi ra sẽ được quay lại? Đó chính là các câu hỏi mà công việc dự báo tài chính cần phải trả lời. Trong đó, chúng ta sẽ cần phải dự báo chính xác đến từng giai đoạn, tức là giai đoạn này thì chúng ta cần những gì tối thiểu và giai đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ cần những gì. Đây cũng là một trong những điểm yếu lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam, khi mà công việc dự toán, dự báo của họ rất yếu. Dù vậy, đây không phải là một công việc quá khó. Chúng ta chỉ cần thông tin để chúng ta có thể dự toán được các chi phí, và từ đó, biết được là cần phải đạt bao nhiêu doanh thu để giải quyết được bài toán tài chính của chúng ta.

Vấn đề thứ hai đó là: Bây giờ, có dự toán rồi, chúng ta sẽ lấy nguồn vốn ở đâu? Chúng ta sẽ thuyết phục các nhà đầu tư, thuyết phục các bên có thể cung cấp vốn cho mình như thế nào? Cụ thể hơn nữa, ở giai đoạn nào chúng ta sẽ chọn những đối tác nào? Tức là, sau khi đã có dự toán, chúng ta cần phải thực hiện công việc về thu hút vốn.

Bài toán tiếp theo đó là: Làm thế nào để chúng ta có thể quản lý được cái vốn đó? Tức là: Khi chúng ta đã có dự toán rồi, chúng ta đã có vốn rồi, chúng ta sẽ dùng cái vốn đó như thế nào? Trong công việc quản lý vốn này, chúng ta sẽ đi xem xét các chỉ số để đánh giá xem hoạt động kinh doanh của chúng ta có hiệu quả hay không và liệu có đang bị thất thoát hay không.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình