Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược cấp chuyên môn có nhiệm vụ triển khai 2 cấp độ chiến lược cao hơn của doanh nghiệp là chiến lược cấp công ty và chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. Trong đó, cụ thể hơn, chúng ta sẽ có 7 chiến lược cấp chuyên môn, bao gồm: chiến lược thương hiệu, chiến lược sản phẩm, chiến lược sản xuất, chiến lược phân phối và bán hàng, chiến lược truyền thông, chiến lược nguồn nhân lực, và chiến lược tài chính.

Chuyên môn đầu tiên là thương hiệu (Branding). Hiện nay, có rất nhiều người hiểu nhầm về thương hiệu cũng như cách xây dựng thương hiệu. Đây cũng là một mắt xích rất yếu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chuyên môn thứ hai là nghiên cứu và phát triển sản phẩm (Product Research and Development, R&D), trọng tâm của bất cứ mô hình kinh doanh nào. Chuyên môn thứ ba là về sản xuất (Production / Operation), giải quyết vấn đề nhân bản quy mô cung cấp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Sau đó, chúng ta sẽ tới chuyên môn về phân phối và bán hàng (Sales and Distribution). Đây là chuyên môn mà các chủ doanh nghiệp SME đang thực hiện khá tốt. Tuy nhiên họ cũng chưa làm được một cách hệ thống và bài bản, khiến cho công ty bị giới hạn lại quy mô phát triển. Tiếp theo là chuyên môn truyền thông (Marketing Communication), một chủ đề rất mới. Hiện nay, mọi người đang bị sa đà vào những khái niệm như quảng cáo trên digital hoặc là những chuyên môn rất hẹp mà quên mất tính tổng thể. Điều đó càng làm cho doanh nghiệp rất khó để có thể bứt phá.

Sau cùng là hai chuyên môn về nguồn nhân lực (Human Resources) và tài chính (Finance), hai nguồn lực chính của một doanh nghiệp. Đây cũng là những chủ đề đã rất kinh điển, tuy nhiên rất ít chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ và startup founder có thể thực sự nắm chắc được các lĩnh vực này, và do vậy, chưa thể hoạch định được những chiến lược cụ thể, rõ ràng, và đúng đắn.

Có một điều cần đặc biệt lưu ý ở đây đó là 7 chiến lược cấp chuyên môn phải liên kết chặt chẽ với nhau và phải thống nhất với chiến lược cấp đơn vị kinh doanh (hay còn gọi là chiến lược định vị tổng). Theo đó, từ cấp công ty, xuống cấp các đơn vị kinh doanh thành viên, cho tới xuống cấp cuối cùng là cấp chuyên môn, chúng ta sẽ hình thành nên một hệ thống chiến lược rất rõ ràng từ tổng quan đến chi tiết.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình