Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Thiết lập mục tiêu là nhiệm vụ đầu tiên của tổng giám đốc để quản lý vận hành cấp công ty. Chúng ta thấy rằng, công ty sẽ phát triển theo từng giai đoạn, do vậy, mục tiêu của công ty cũng cần được đặt theo từng giai đoạn phát triển. Chúng ta có thể chia sự phát triển của công ty thành năm giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn hình thành, công ty phải đảm bảo chiến lược đã được hoạch định, cơ cấu tổ chức đã được thiết kế và kiện toàn đầy đủ. Nói cách khác, tại giai đoạn này, tất cả các vấn đề về mặt thủ tục và giấy tờ đều phải được hoàn thành. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn setup, tất cả nhân sự đều phải bắt đầu vận hành được và chúng ta có thể tạo ra và tiến hành thử nghiệm sản phẩm. Tiếp đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn thử nghiệm, là giai đoạn chúng ta test thị trường. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn phát triển. Trong giai đoạn này, chúng ta đặt mục tiêu về tăng doanh thu, lợi nhuận và tối ưu chi phí. Cuối cùng là giai đoạn duy trì. Mục tiêu của giai đoạn này là làm sao để chúng ta có thể duy trì được tầm nhìn của công ty.

Tóm lại, ở cả năm giai đoạn phát triển của công ty, người tổng giám đốc sẽ đưa ra những mục tiêu rất cụ thể cho từng giai đoạn. Ở một góc độ khác, nếu người tổng giám đốc được thuê về điều hành một công ty đang ở giai đoạn phát triển hay duy trì thì họ thường hướng tới các mục tiêu về cổ phiếu, doanh thu, lợi nhuận và việc tối ưu chi phí.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình