Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Phòng nhân sự của một doanh nghiệp sẽ có 2 nhiệm vụ: Thứ nhất là phải đảm bảo được doanh nghiệp sẽ có đủ người về số lượng, tức là luôn có người phụ trách các công việc cần làm. Thứ hai là phải đảm bảo được cả yếu tố chất lượng của các nhân sự đó.

Trước tiên, về mặt số lượng, ở đây đang có một sai lầm rất phổ biến. Cụ thể, mọi người thường hiểu nhầm rằng: Nhân sự chỉ là bài toán ở bên trong nội bộ. Tuy nhiên, trong kinh doanh hiện đại, nhân sự phải được hiểu là tất cả những người tham gia vào hoạt động kinh doanh của tổ chức, bao gồm cả các công việc cần thuê ngoài. Tức là nhân sự ở đây, chúng ta hiểu: Họ có thể làm bán thời gian (part-time) hoặc toàn thời gian (full-time). Họ có thể làm theo hợp đồng lao động dài hạn hoặc ngắn hạn trong nội bộ, hay họ cũng có thể làm theo hợp đồng dịch vụ, đóng vai trò như những đối tác thuê ngoài của doanh nghiệp. Chúng ta cần phải hiểu được một khái niệm nhân sự rất rộng như vậy. Tại sao? Lý do là: Nếu không mở rộng các nguồn nhân sự ra một cách đa dạng như thế, trong quá trình kinh doanh, chúng ta sẽ rất khó để có các phương án B, tức là các phương án nhân sự dự phòng. Mặt khác, nếu không có đa dạng các nguồn nhân sự, chúng ta cũng sẽ rất khó để nhân rộng được quy mô của doanh nghiệp.

Yếu tố thứ hai mà phòng nhân sự phải đảm bảo được là về mặt chất lượng, tức là, họ phải làm tăng được chất lượng của nhân sự lên. Nguyên tắc ở đây là: Doanh nghiệp phải chủ động làm việc đó, để chi phí phải bỏ ra sẽ được tiết kiệm nhiều nhất. Ở đây, chúng ta hiểu: Tăng chất lượng nhân sự không phải là bỏ công sức để tìm thật nhiều người đã có sẵn tài năng và trả một khoản thu nhập lớn để họ làm việc. Tăng chất lượng nhân sự phải được hiểu là việc chúng ta: tạo động lực, đào tạo, nuôi dưỡng, phát triển, và bổ nhiệm các nhân sự đó ở những vị trí mang tính thử thách cao hơn.

Trên đây chính là nguyên lý của 2 việc: cung cấp đủ số lượng và gia tăng chất lượng của nhân sự trong doanh nghiệp. Phòng nhân sự sẽ cần phải giải quyết được cả hai bài toán này, và đồng thời, cũng phải cân đối chi phí để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình