Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Thực tiễn đã chỉ ra 3 nhóm nguyên nhân chính gây ra các vấn đề, mà bất cứ doanh nghiệp nào, dù đang ở trong giai đoạn nào, cũng có thể mắc phải. Đây đều là những nguyên nhân sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp không thể phát triển.

Nhóm nguyên nhân đầu tiên là về: Hoạch định chiến lược (Strategy). Trong hoạch định chiến lược sẽ có rất nhiều những tác vụ nhỏ, tuy nhiên, chúng ta có thể tổng hợp thành 3 nguyên nhân căn bản: Nguyên nhân đầu tiên là không xác định được tầm nhìn, tức là doanh nghiệp không biết mình sẽ đi về đâu, quy mô của nó sẽ như thế nào trong tương lai, và trong bao lâu thì sẽ đạt được. Nguyên nhân thứ 2 là không xác định được một thị trường mà chúng ta có cơ hội, tức là không định vị được doanh nghiệp trong thị trường mà chúng ta kinh doanh. Nguyên nhân thứ 3, đó là chúng ta không chia giai đoạn. Doanh nghiệp có thể đã có tầm nhìn và định vị, nhưng lại không chia các giai đoạn phát triển đúng với nguồn lực hiện tại. Một doanh nghiệp nếu như không hiểu mình, không biết rõ mình đang ở đâu, thì nó sẽ rất dễ trở nên “ảo tưởng”. Trong thực tiễn có rất nhiều doanh nghiệp bị tình trạng này. Có thể chúng ta mới đang ở giai đoạn 1, nhưng lại cứ nghĩ là mình đang tới giai đoạn 2, giai đoạn 3. Khi xác định sai giai đoạn, cố gắng để đạt được những mục tiêu quá sức, thì nguồn lực của doanh nghiệp sẽ hết rất nhanh, và có thể, nó sẽ chết ngay khi ý tưởng còn chưa thành hình.

Nhóm nguyên nhân tiếp theo là về: Thiết kế bộ máy tổ chức (Organization). Có thể ở một quy mô nhỏ, mọi người sẽ kiêm nhiệm được rất nhiều việc và chưa có vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp ngày một lớn lên, tính chuyên môn hoá ngày một cao, mà quy trình không có, phân công trách nhiệm cho từng người không rõ ràng, thì sẽ dẫn đến tình trạng các công việc bị chồng chéo. Hậu quả là doanh nghiệp sẽ không thể nhân bản, không thể mở rộng được. Muốn nhân bản thì chúng ta cần phải có công thức, một doanh nghiệp muốn lớn thì cần phải có một khung sườn bộ máy tổ chức đầy đủ, để theo thời gian chúng ta từng bước lắp ráp con người vào đó. Rõ ràng, nếu khung sườn đó không có, những con người được lắp vào, thậm chí, có thể sẽ triệt tiêu sự phát triển của doanh nghiệp.

Nhóm nguyên nhân thứ ba đó là nhóm vấn đề về: Quản lý và lãnh đạo (Managing). Nhóm này thuộc về yếu tố năng lực của người chủ doanh nghiệp và năng lực của cả đội ngũ nhân sự trong tổ chức. Nếu doanh nghiệp có rất nhiều lãnh đạo giỏi và họ tạo được một môi trường tốt cho các nhân sự phát triển, thì lúc này doanh nghiệp mới bắt đầu to lên được. Tuy vậy, các doanh nghiệp Việt Nam trong thực tế lại mắc một lỗi rất nghiêm trọng đó là thiếu một tầm nhìn rộng mở. Lúc bắt đầu khởi nghiệp, người lãnh đạo thường là người có thể làm được mọi việc rất tốt, tuy nhiên sau đó, họ lại không mở rộng tầm nhìn để những người nhân sự mới vào “có đất để diễn”. Những người này không thấy được cơ hội phát triển của mình trong công ty và quyết định rời bỏ. Một số nhân sự giỏi, thậm chí, có thể sẽ tách ra để thành lập một doanh nghiệp mới và cạnh tranh lại với chính công ty mà mình đã làm trước đây. Nguyên nhân của hiện tượng này chính là do năng lực lãnh đạo và quản lý của người chủ doanh nghiệp.

Trong 3 nhóm nguyên nhân mà chúng ta vừa thảo luận, nghiên cứu chỉ ra rằng: hoạch định chiến lược chính là yếu tố hệ trọng nhất (chiếm 70%). Nếu làm không đúng chiến lược thì chắc chắn chúng ta sẽ thất bại. Sau đó mới đến yếu tố hệ trọng thứ 2 là thiết kế tổ chức (chiếm 20%). Doanh nghiệp không được tổ chức bài bản thì sẽ chỉ gặp vấn đề rất khó nhân rộng, nhưng nếu không có chiến lược thì chắc chắn là chúng ta đã thua ngay từ đầu. Cuối cùng, yếu tố ít hệ trọng hơn cả là quản lý và lãnh đạo (chiếm 10%). Tuy vậy, nếu chúng ta không làm tốt điều này, doanh nghiệp cũng sẽ khó có thể có lợi nhuận, hoặc nếu có, thì rất khó để duy trì. Trên đây là 3 nhóm nguyên nhân chính đằng sau mọi thất bại của các doanh nghiệp, ngăn cản nó đạt được mục tiêu dẫn đầu một thị trường nào đó.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình