Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược thuê ngoài sản xuất (OEM)

Chiến lược thuê ngoài sản xuất (OEM)

Đây là một trong 4 lựa chọn về chiến lược tổng thể về sản xuất của doanh nghiệp: (1) tự thiết kế nhà máy, (2) sở hữu nguồn cung ứng, (3) thuê ngoài sản xuất, và (4) hợp tác chiến lược.

Chiến lược thứ ba là chiến lược thuê ngoài sản xuất OEM (Original Equipment Manufacturer). Trong chiến lược này, doanh nghiệp không kiểm soát công nghệ, máy móc hoặc bất kỳ khía cạnh sản xuất nào. Thay vào đó, doanh nghiệp cung cấp mẫu từ phòng R&D cho đội ngũ dịch vụ gia công hoặc OEM, và họ sẽ sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của chúng ta.

Tuy nhiên, chất lượng và khả năng sản xuất sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp dịch vụ gia công. Thông thường, trong phương pháp OEM, nhà cung cấp sẽ cung cấp các sản phẩm có sẵn, gần giống với mẫu của chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ đặt nhãn riêng của mình lên sản phẩm, đây chính là điểm khác biệt của thương hiệu của chúng ta. Còn lại, hầu hết các khía cạnh sản phẩm và công nghệ sẽ thuộc về nhà cung cấp dịch vụ gia công.

Phương pháp này thường được sử dụng để bắt đầu với các sản phẩm MVP (Minimum Viable Product), nghĩa là chúng ta có thể đặt ra tiêu chuẩn và tìm những nhà cung cấp OEM có sản phẩm gần giống nhất với yêu cầu của chúng ta. Sau đó, chúng ta có thể đưa sản phẩm về thị trường.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình