Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Có một câu hỏi mà gần như bất kỳ ai kinh doanh cũng sẽ nghĩ đến đầu tiên: “Chúng ta sẽ kinh doanh ở thị trường nào?”. Vậy chính xác thị trường là gì và làm sao để chúng ta có thể xác định được đâu là thị trường tiềm năng nhất, thị trường phù hợp nhất để gia nhập? Đầu tiên cần phải nhấn mạnh, thị trường không phải là một khái niệm lý thuyết. Chúng ta cần phải hiểu rõ thị trường để ra được những quyết định rất cụ thể và thực tiễn. Bản thân khi kinh doanh, bắt buộc, chúng ta sẽ phải ra hai quyết định là: chúng ta sẽ tạo ra giá trị gì, và chúng ta sẽ bán cho ai, sẽ truyền tải cái giá trị đó cho ai? Đây chính là hai câu hỏi, hai khái niệm hình thành nên khái niệm thị trường: Thị trường được định nghĩa là nơi xảy ra sự trao đổi giữa người bán và người mua.

Nghiên cứu thị trường là một khái niệm rất thú vị. Nếu ai không hiểu thì khi nghe đến từ nghiên cứu thị trường sẽ thấy nó rất mơ hồ. Tuy nhiên, nếu đã hiểu rồi, chúng ta sẽ thấy dữ liệu thị trường, dữ liệu có được từ nghiên cứu thị trường là cực kỳ quan trọng. Nó sẽ quyết định đến việc: chúng ta có nên tham gia vào thị trường đó hay không và liệu có thành công được ở trong thị trường đó hay không. Thị trường là khái niệm đầu tiên trong kinh doanh mà một người chủ doanh nghiệp cần phải nắm được, và nghiên cứu thị trường chính là công việc đầu tiên trong kinh doanh mà chúng ta sẽ cần phải thực hiện.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình