Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược chi phí truyền thông

Chiến lược chi phí truyền thông

Chiến lược chi phí truyền thông là một trong bốn chiến lược mà doanh nghiệp có thể áp dụng để định hình chiến lược truyền thông của họ.

Mục tiêu của chiến lược chi phí truyền thông là xác định cách đảm bảo rằng doanh nghiệp sẽ có đủ nguồn kinh phí cho hoạt động truyền thông suốt quá trình kinh doanh. Khi thực hiện chiến lược này, doanh nghiệp cần lưu ý các điểm sau đây:

Tư duy về chi phí: Đầu tiên, trong việc xây dựng chiến lược về chi phí, điều quan trọng là làm thế nào để đảm bảo rằng chúng ta có đủ nguồn kinh phí trong suốt quá trình kinh doanh. Thường, chi phí truyền thông được coi là một khoản đầu tư không thể tránh được. Chúng ta nên xem xét việc này tương tự như việc duy trì một văn phòng hoặc cơ sở vận hành – một phần quan trọng của việc phát triển doanh nghiệp.

Tính liên tục và kéo dài: Chiến lược chi phí truyền thông cần phải được duy trì liên tục và kéo dài suốt cả quá trình kinh doanh, giống như việc trả tiền thường xuyên để duy trì một văn phòng. Dù không cần phải xem xét theo tháng, ít nhất cần xem xét theo năm để đảm bảo rằng chiến dịch truyền thông kéo dài trong suốt năm kinh doanh. Điều này đảm bảo tính chiến lược và ổn định trong việc tiếp cận khách hàng và xây dựng thương hiệu.

Như vậy, chiến lược chi phí truyền thông không chỉ đề cập đến việc xác định nguồn tài trợ, mà còn yêu cầu sự tập trung vào việc duy trì và kéo dài chiến dịch truyền thông để đảm bảo tính chiến lược và hiệu suất.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình