Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Trong quá trình làm việc tại phòng truyền thông, nhà quản lý phải tương tác với nhiều nhân sự thực hiện ở cấp dưới, và thường xuyên thấy rằng nhiệm vụ của từng nhân sự có thể không có sự liên quan chặt chẽ đối với nhau. Để đảm bảo rằng việc giao việc diễn ra dễ dàng và hiệu quả, bên cạnh việc xác định mục tiêu, các nhà quản lý truyền thông cần phải xây dựng kế hoạch truyền thông chi tiết và rõ ràng.

Trong quá trình lập kế hoạch truyền thông, phòng truyền thông cần phải đưa ra các bước và yêu cầu đối với các yếu tố về nội dung cụ thể thông qua hợp đồng. Điều quan trọng là kế hoạch này phải chi tiết đến từng yếu tố và phải đảm bảo tính độc lập của từng phần qua các hợp đồng.

Mục tiêu của việc này là tạo ra một hướng dẫn rõ ràng về các sản phẩm và dịch vụ truyền thông cụ thể, đặc biệt là những yếu tố khó đo lường như chất lượng nội dung và thời gian hoàn thành. Thông qua hợp đồng, chúng ta có thể thiết lập những mục tiêu cụ thể về thời gian, chất lượng, và các điều kiện phạt nếu việc thực hiện không đạt được mục tiêu. Điều này giúp bảo vệ nguồn lực và ngân sách truyền thông, và tạo ra sự rõ ràng trong việc giao việc và thực hiện dự án.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình