Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chúng ta có thể nhận thấy rằng đặc điểm quan trọng của phòng phân phối bán hàng liên quan chặt chẽ đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh của chúng ta sẽ phụ thuộc vào mức độ liên quan của phòng này với việc cập nhật thông tin thường xuyên, thậm chí là hàng tuần. Chúng ta có thể thấy rằng một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên là quá trình kiểm tra, được gọi là “báo cáo”, đòi hỏi sự chú tâm đặc biệt. Tuy nhiên, việc này có thể trở nên rất phức tạp với sự liên quan đến hàng hóa ngoại thị trường. Cần phải chú ý đến việc kiểm tra và cập nhật thông tin đầy đủ.

Quy mô đội ngũ sales càng mở rộng, vấn đề báo cáo càng trở nên quan trọng hơn. Các báo cáo trong phần này cũng là một thách thức đáng kể. Với quy mô lớn như vậy và mở rộng, việc báo cáo trở nên phức tạp hơn. Mất chỉ một hoặc hai ngày có thể dẫn đến sự thay đổi trong tín hiệu thị trường của chúng ta và đe dọa lợi thế cạnh tranh. Phòng phân phối và bán hàng cần phải có khả năng dự đoán các vấn đề có thể xảy ra trước. Thậm chí, với quy mô của phòng như vậy, doanh nghiệp cần dự đoán, chứ không phải chờ đợi kiểm tra, cần tiên đoán các vấn đề có thể xảy ra và thu thập thông tin trước khi chúng xảy ra. Đây là tầm nhìn của phòng phân phối bán hàng.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình